Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, 10:00
TURYOL S.S - Ακυρωτική Πολιτική

Ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και 1 ώρα πριν τον απόπλου, χωρίς επιβάρυνση.

Απαιτείται η έγκαιρη προσκόμιση των εισιτηρίων στο πρακτορείο, για την πλήρη ακύρωση και επιστροφή των χρημάτων.